↑ Връщане към Обявления

Разпечатай това Страница

Обявление за публична продан по изп.дело №10-2016 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 10/2016 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 16.04.2018 г. до дата 16.05.2018 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ № 3 А ще се проведе публична продан на описана и запорирана в полза на взискателя по делото- Иван Тодоров Рагьовски от гр.Тетевен, движима вещ собственост на длъжника по делото- „ БУК ТЕТЕВЕН „ АД със седалище и адрес на управление с.Гложене, Лов.област, а именно:
Форматен циркуляр „ NIKMANN S 315 „ закупен като нов 2008 г. Ф№ 0399/2008 г. в работно състояние, със стандартна окомплектовка без липси, произведен от ЗММ „ Стомана „ гр.Перник.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 4 800 лв.
Всички желаещи да оглеждат веща могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
03.04.2018 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: http://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-3/