Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №129-2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 129/2012 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 11.09.2018 г. до дата 11.10.2018 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ №3 А, ще се проведе публична продан на описан и ипотекиран в полза на взискателя по делото- „ С.Г.Груп „ООД със седалище и адрес на управление гр.София и ЕИК-148062016, недвижим имот собственост на длъжниците по делото- Борислав Ангелов Ковачев и Петя Иванова Ковачева и двамата от гр.Тетевен, Лов.област, а именно:
АПАРТАМЕНТ №10 в град Тетевен, Лов.област, Ж.К „ Пеновото „ 2, жилищен блок „ Златна Панега „ вх. „ В „ на четвъртия етаж със застроена площ от 66,21 кв.м., състоящ се от кухня, дневна, спалня, антрета, баня с тоалетна и две тераси, при граници и съседи: на изток-ап.№12 от вх.” Б „ на Иван Атанасов, на запад-ап.№11 от вх. „ В „ на Аляна Пенчева, на север-двор, на юг-гора, ведно с МАЗЕ №8 с площ от 7,20 кв.м. при граници и съседи: маза от вход „ В „ на Ангел Горанов, на запад- маза №1 от вход „ В „ , на север-двор, на юг-гора и ведно с 2.21872% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху общински УПИ І в квартал 273 по ПУП-ПРЗ на града.
Апартамента представлява самостоятелен обект в сградата и е с идентификатор 72343.500.3556.1.40 по КК и КР на гр.Тетевен.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 33 600 лв.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
02.08.2018 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: http://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-6/