↑ Връщане към Обявления

Разпечатай това Страница

Обявление за публична продан по изп.дело №52-2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 52/2012 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 27.10.2017 г. до дата 27.11.2017 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ №3 А ще се проведе публична продан на ипотекиран и възбранен в полза на взискателя по делото- „ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК „ АД със седалище и адрес на управление гр.София, недвижим имот собственост на длъжниците по същото- Данчо Боянов Джиков и Женя Йорданова Дечева-Джикова и двамата от гр.София, а именно:
УПИ, находящ се в с.Гложене, Лов.област, махала „ Асен „ улица „ Липа „ №4 с площ от 945 кв.м. съставляващо парцел ІХ-177 от кв.10 по плана на мах. „ Асен „ с.Гложене, при съседи по нот.акт: от две страни улици, Васил Иванов Василев и Марин Цветков Иванов, а съгл. скица при съседи: североизток-улица, запад-парцел VІІІ-58, северозапад-парцел V-177 и юг-улица, заедно с построената в североизточната част на дворното място- ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, със застроена площ от 48 кв.м. и с РЗП в която влизат всички извършени допълнително подобрения от 140 кв.м. която сграда е изградена,съгл. архитектурен проект, одобрен на 21.03.1989 г. от Главния архитект на ОбНС-гр.Тетевен и Строително разрешение №14 от 19.05.1989 г. на ОбНС гр.Тетевен, с.Гложене.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 50 000 лв.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
09.10.2017 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: http://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4-16/