↑ Връщане към Конкурси

Разпечатай това Страница

Конкурс за длъжността „ПРИЗОВКАР“ при РС-Тетевен

Обява за провеждането на конкурса

ЗАПОВЕД за провеждането на конкурса

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУСА

Длъжностна характеристика

Постоянен линк към тази тема: http://rs-teteven.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82/

Образци на документите за подаване от кандидата

Заявление за кандидатстване за работа Автобиография /CV/ Декларации по чл.136 от Правилника за администрацията в съдилищата

Разгледайте страницата »

Нормативна база за подготовка за конкурса

Закон за съдебната власт Правилник за администрацията в съдилищата Наказателно-процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс Етичен кодекс на служителите

Разгледайте страницата »

Списък на допуснати/недопуснати кандидати

Списък на ДОПУСНАТИТЕ кандидати Списък на недопуснатите кандидати

Разгледайте страницата »

Списък на преминалите теста

Списък на допуснатите кандидати до трети етап – СЪБЕСЕДВАНЕ

Разгледайте страницата »

Резултати от теста

Резултати от от втори етап – ТЕСТ

Разгледайте страницата »

Окончателни резултати

Резултати от етап „Събеседване“ и окончателно класиране

Разгледайте страницата »