↑ Връщане към Конкурси

Разпечатай това Страница

Конкурс за длъжността „ПРИЗОВКАР“ при РС-Тетевен

Обява за провеждането на конкурса

ЗАПОВЕД за провеждането на конкурса

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУСА

Длъжностна характеристика

Декларация по чл.141, ал.2 от ПАС

Заявление за кандидатстване за работа

Постоянен линк към тази тема: http://rs-teteven.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82/