РАЙОНЕН СЪД ТЕТЕВЕН

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД ТЕТЕВЕН!

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 03.12.2019г. РАЙОНЕН СЪД ТЕТЕВЕН Е С НОВ САЙТ, НАМИРАЩ СЕ НА АДРЕС: https://teteven-rs.justice.bg

Към новия сайт ==>

1Районен съд Тетевен е първоинстанционен съд, на когото са подсъдни всички дела, освен тези, които са подсъдни на Окръжен съд Ловеч.

В Районен съд Тетевен работят по щатно разписание 22 души.

Съдебната администрация включва: адм. Секретар, главен счетоводител,съдебни секретари, съдебни деловодители, архивар, системен администратор, призовкар, прислужник-чистачи, работник по поддръжка и огняр.

На нашия сайт ще намерите информация за състава и структурата на съда, неговата компетентност, съдебния му район, адрес, телефони, факс, електронна поща, банкови сметки, график на съдебните заседания, както и справки за образуваните, насрочени и решени дела. Публикувани са образци на молби, подавани до съда, а също и полезни връзки към интернет страниците на други съдилища и институции, имащи отношение към работата на съда. Ще бъдат обявявани и данни за вакантни длъжности, конкурси и други актуални съобщения.

Надяваме се сайтът на Районен съд Тетевен да бъде полезен за Вас с актуалната информация, архива, търсачката за делата и лесната и удобна навигация.

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/