Администриране

Вътрешни правила за подбор и назначаване на съдебни служители

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР И РАБОТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Стратегически план за развитието на съда 2015-2019г.

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в сила До 05.11.2015г.

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

Вътрешни правила за разпределение на делата „по ДЕЖУРСТВО“

Правила за избора и работата на съдебни заседатели

Правила за заместване на съдия-докладчик

Правила за достъпа до обществена информация

Инструкция за работа с лични данни

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА ПОГРЕШНО ВНЕСЕНИ ТАКСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/