Годишен доклад

Годишен доклад за работата на съда през 2018г.

Отчет за работата на съда през 2018г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2017г.

Отчет за работата на съда през 2017г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2016г.

Отчет за работата на съда през 2016г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2015г.

Отчет за работата на съда през 2015г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2014г.

Отчет за работата на съда през 2014г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2013г.

Отчет за 2013г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2012г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2011г.

Отчет за 2011г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2010г.

Отчет за 2010г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2009г.

Отчет за 2009г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2008г.

Отчетен доклад на Районен съд Тетевен за 2007г.

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/