Контакти

Районен съд Тетевен

Съдебен окръг: Ловеч
Адрес: гр.Тетевен, 5700, ул. Христо Ботев 3А

Телефони

СПРАВКИ по дела:  
Деловодство:    (0678) 542 84
Съдебен секретар I,III-ти състави:   (0678) 522 79
Съдебен секретар II-ри състав:    (0678) 535 11
Съдебен секретар IV-ти състав:    (0678) 555 30

Съдия-изпълнител:  (0678) 520 86
СИС-Деловодство : (0678) 525 29

Съдия по вписванията:  (0678) 530 51
Административен секретар, Главен счетоводител :   (0678) 555 58
Факс:     (0678) 555 58
Email:    rs_teteven@abv.bg

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/