Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №197-17 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 197/2017 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 16.09.2019 г. до дата 16.10.2019 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ № 3А, ще се проведе публична продан на описани и запорирани в полза на взискателя по делото- Маргарита Стефанова Димитрова от гр.София, движими вещи собственост на длъжника по делото-Пламен Стаменов Устинов от с.Глогово, Лов.област, а именно:
1. Ловна нарезна пушка / тип карабина / Remington / Ремингтон / калибър 30-06 с № D6625401.
Пазарната цена от която ще започна проданта е в размер на 1 240 лв.
2. Късо нарезно оръжие „ Heckler & Koch ” / Хеклер и Кох / калибър 9 х 19 с № 24-0921166.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 890 лв.
3. Късо нарезно оръжие / боен пистолет / Glock / Глок / калибър 9 х 19 с № РВV820.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 820 лв.
Всички желаещи да оглеждат вещите могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе след уведомление до ДСИ при ТРС, като вещите се намират в РУ-МВР гр.Тетевен.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
01.08.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-2/