Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №238-17 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 238/2017 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 11.09.2019 г. до дата 11.10.2019 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ №3 А, ще се проведе втора публична продан описани и запорирани в полза на взискателя по делото- Валери Трифонов Георгиев от с.Сомовит, Плевенска област, движими вещи собственост на длъжника по същото-Соня Спаска Минкова-Цончева от гр.Тетевен, Лов.област, а именно:
1. Професионална шевна машина „ PFAFF 487 „ права / употребявана / с фабр. № 483.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 621 лв.
2. Професионална шевна машина „ PFAFF 487 „ права / употребявана /, обозначена с хартиен надпис №1.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 621 лв.
3. Професионална шевна машина „ PFAFF 487 „ права / употребявана /, обозначена с хартиен надпис №2.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 621 лв.
4. Права шевна машина-автомат „ DURKOPP ADLER 251 „ / употребявана / с фабр.№025107261.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 828 лв.
Всички желаещи да оглеждат вещите могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
01.08.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-3/