Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №247-11 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 247/2011 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 11.09.2019 г. до дата 11.10.2019 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул.” Хр.Ботев „ №3 А ще се проведе публична продан на описана и запорирана в полза на взискателя по делото- „ ВБХ БЪЛГАРИЯ „ ООД със седалище и адрес на управление гр.София, движима вещ собственост на длъжника по същото- „ БЕТА МЕБЕЛ „ АД със седалище и адрес на управление с.Голям Извор Ловешка област, а именно:
АБРИХТ АУ 400, произведен от ДЗРЧ-гр.Якуруда, фабр.№440 / 1970 г. / с мах.ширина на рендосване равна на 400 мм. и дължина на масите 2 500 мм.
Мощност на двигателя 4.00 к.W и обороти на ножовия вал: 5 200 об./мин.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 2 000 лв.
Всички желаещи да оглеждат веща могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
01.08.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-4/