Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №103-2010 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 103/2010 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 01.10.2019 г. до дата 01.11.2019 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ № 3 А, ще се проведе публична продан на описан и възбранен в полза на взискателя по делото- „ МАКРОАДВАНС „ АД със седалище и адрес на управление гр.София, недвижим имот собственост на длъжника по делото- Румен Димитров Райчев от гр.Ябланица, Лов.област, а именно:
1/8 ид.ч. от поземлен имот пл.№ 094351, парцел-351, масив-094 с площ по документи от 6,503 дка., находящ се в местн. „ Братевец „ землището на гр.Ябланица, Лов.област.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 300 лв.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на публична продан за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
19.09.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-7/