Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №92-2014 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 92/2014 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 04.11.2019 г. до дата 04.12.2019 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ № 3 А, ще се проведе втора публична продан на ипотекиран и възбранен в полза на взискателите по делото- Анастасия Георгиева Лазова и Йоана Василева Лазова и двете от гр.София, недвижим имот собственост на длъжника по делото-Петя Василева Влайкова от с.Рибарица, Лов.област, а именно:
Ливада, находяща се в с.Рибарица, Лов.област, местн. „ Черната река „ с площ от 2 183 дка, ІV категория, имот №118003 по КВС / 62579.118.3 по КККР /.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 21 600 лв.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки работен в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
15.10.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-8/