Връщане към Обявления

Обявление за публична продан по изп.дело №117-2018 г

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС-ГР.ТЕТЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

ИЗП.ДЕЛО № 117/2018 г.

Подписаният Тихомир Тихолов, държавен съдебен изпълнител при РС-гр.Тетевен, обявявам на интересуващите се, че от дата 05.11.2019 г. до дата 05.12.2019 г. до 17 ч. на същия ден в канцеларията ми, находяща се на ул. „ Хр.Ботев „ № 3 А, ще се проведе публична продан на описана и запорирана в полза на взискателя по делото- Огнян Денчев Огнянов от с.Градежница, Лов.област, движима вещ собственост на длъжника по същото- „ СЕДИМЕНТ ПРИВАТ „ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, а именно:
Товарен автомобил „ TATRA 815 „ самосвал с ДК№ СА 51-85 ВВ, основен цвят червен/лимонено жълт, товароносимост 20 тона с 2+1 места и брой на осите 3.
Рама /индетификационен номер / VIN / № 94607, двигател № 91840, дизел, произведен 1989 г. с дата на първа регистрация / 11.01.1990 г. / с обем на двигателя 11 850 и мощност 265 kw.
Пазарната цена от която ще започне проданта е в размер на 8 960 лв.
Всички желаещи да оглеждат веща могат да сторят това всеки работен ден в рамките на работното време през времетраенето на публичната продан посочено по горе, като същата се намира в „ СЕДИМЕНТ ПРИВАТ „ ЕАД, клон гр.Ябланица, Лов.област.
Кандидат купувачите могат да се явят в канцеларията на ДСИ при ТРС по време на проданта за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават.

гр.Тетевен Държавен съдебен изпълнител:
16.10.2019 г. / Т . Тихолов /

Постоянен линк към тази тема: https://rs-teteven.org/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bf-%d0%b4%d0%b5-9/